You are here:

  • Pravno odricanje od odgovornosti

Pravno odricanje od odgovornosti

Informacije i preporuke na ovoj veb stranici ("Informacije") su predstavljene u dobroj vjeri i samo kao opšte informacije. Veruje se da je informacija tačna u datumu prezentacije. Međutim, ni Skamol A/S niti njegovi podružnici ne ćine nikakvu predstavu ili garanciju u pogledu potpunosti ili tačnosti bilo koje informacije. Čitalac preuzima čitav rizik oslanjanja na informacije.

Informacije se isporučuju pod uslovom da čitalac ili bilo koje drugo lice koje primi informacije će samo utvrditi njegovu podobnost za bilo koju svrhu pre bilo kakve upotrebe informacija. Ni u kom slučaju Skamol A/S ili njegovi podružnici neće biti odgovorni za štetu bilo koje prirode koja je rezultat upotrebe ili oslanjanja na informacije ili bilo koji proizvod naveden u informacijama.

Ništa sadržano u ovom tekstu ne treba tumačiti kao preporuku za korištenje informacija, proizvoda, procesa, opreme ili formulacije koja se sukobljava sa bilo kojim patentom, autorskim pravom ili zaštitnim znakom, a niti Skamol A/S, niti njene podružnice ne izvode bilo kakvu predstavu ili garanciju ili impliciraju, da njihovo korišćenje neće ugroziti bilo koji patent, autorsko pravo ili zaštitni znak.